Ceny

Bachova terapia

20€

Numerológia

20€

Bachova terapia a Numerológia

35€

Bachova terapia a Homeopatia

40€

Astrologické rozbory životných cyklov (osobný kozmogram)

50€

NOVINKA!!! Možnosť konzultácie a terapeutického pohovoru aj po telefóne: 0908 074 894