Aura-soma

Aura-soma - farebná terapia duše.

Tajomný svet energií farieb, rastlín, kvetov a drahokamov.

Skrýva v sebe múdrosť kabaly, numerológie, astrológie, náuky o čakrách v spojení s farebnou terapiou.

Zakladateľka liečebného systému aura - somy, britská liečiteľka a farmaceutka Wicky Wall obdržala meno tohto systému tak, ako aj jeho hlboký skrytý význam, behom meditácie. Prostredníctvom jej mediálneho založenia jej boli sprostredkované súvislosti hlbokých kozmických múdrostí.

Aura pochádza zo starogréckeho slova "Aurora" - bohyňa rannej zory.

Soma znamená v gréčtine bytosť a v sanskrite žijúce energie.

Aura-soma znamená teda: "manifestovať svetlo žijúcich energií

Vicky Wall

Vychádzajúce slnko symbolizuje začiatok všetkého svetla. Slnečné svetlo obsahuje všetky vlnové dĺžky farebného svetla, ktoré sa ďalej odzrkadľujú priamo vo svetelnom poli ľudskej aury. To, že Vicky Wall vysvetľuje slovo Soma ako bytosť, alebo žijúce energie, poukazuje na dušu ako na farebné energetické pole. Toto energetické pole vysiela farebné svetlo, a môže aj svetlo prijímať. Je to večná výmena energií medzi dušou a vesmírom a je božského pôvodu. Toto možno teda definovať aj ako: výmenné pôsobenie farebných energií duše s božským svetlom.

Energetické pole nazývané tiež aura, spája dušu a telo. Tu prebieha permanentná výmena energií. Kozmická energia sa vlieva do aury a je rozložená v tele. Táto energia, ktorú možno tiež volať božským dychom, udržiava životné funkcie v činnosti. Čakry sú hlavnými spojovacími bodmi medzi telom a aurou. Tu vstupuje nová životná úloha do systému človeka a použitá energia odteká.

V čom spočívajú substancie aura-somy?

Možno ich rozdeliť do troch skupín

1. Balance fľaštičky - flakóny
2. Pomandery
3. Quintessencie majstrov

Každá z nich pôsobí na iných energetických úrovniach:

Balance fľaštičky pôsobia na úrovni podvedomia na hlavné spojovacie body medzi telom a dušou - čakry.


Pomandery -
korešpondujú na jednotlivých úrovniach energií - na úrovni aury.


Quintessencie -
sprostredkujú spojenie s vyššími energiami a spájajú dušu s večne božským. Umožňujú prístup k vyšším kozmickým bytostiam. Tak ako čakry spájajú dušu a telo, existujú spojovacie body medzi dušou a vesmírom. Tu sú práve quintessencie dobrými pomocníkmi.
Poradie užívania by malo byť: balance fľaštičky, pomandery, quintessencie.

Čo sú balance fľaštičky

Tvoria jadro aura - somy. Nazývajú sa tiež flakóny a je ich okolo sto. Ich počet sa stále zvyšuje, pretože sú objavované stále ďalšie. Sú to dvojfarebné fľaštičky, v ktorých sú dve vrstvy. Dolná - vodná a horná - olejová. V nich sú rozpustené špeciálne ingrediencie z rastlín, minerálov, rastlinných farieb. Zloženie je výhradne rastlinného pôvodu. Ak fľaštičku pretrepeme, získame emulziu, ktorá vytvorí z dvoch rôznych farieb tretiu farbu. Túto emulziu potom nanášame na kožu a síce na tú časť tela, ktorá zodpovedá farbe v súvislosti s čakrami.

Čo sú pomandery

Sú to roztoky vody a alkoholu. Všetky obsahujú 49 rastlinných extraktov. Každá z nich má inú farbu a inú vôňu. Účinkujú rýchlo - behom niekoľkých sekúnd a účinok trvá niekoľko hodín. Vtierame ich do aury. Volíme ich intuitívne podľa vône a farby. Je ich 14 a možno ich použiť tak na liečenie fyzického tela ako aj na energetické poruchy (stres, strachy, šoky, fóbie, depresie, hystéria, nervozita, klimaktérium atď.). Možno ich použiť aj na čistenie priestorov a očistu.

Quintessencie

Obsahujú špeciálnu jemnohmotnú energiu, ktorú vtierame do aury. Každá z nich obsahuje 39 bylín a energií vzácnych kameňov, farieb a minerálov. Sú zložené z alkoholu a vody. Meditujeme s nimi a preciťujeme spojenie s vyššími kvalitami a duchovnými majstrami.

Výber balance fľaštičiek

Spočíva v tom, že zo špeciálne osvetlených dvojfarebných flakónov si intuitívne vyberieme štyri, ktoré nás najviac oslovia. 1. fľaštička -tzv. fľaštička duše hovorí o tom, čo sme si priniesli z minulosti. Dolná farba poukazuje dokonca na lúč našej duše a zodpovedá farbe našej pravej aury. Je to akoby jadro našej duše a obsahuje celkom špecifické farebné energie tzv. duševný lúč, na ktorom sme sa inkarnovali na túto zem. Horná polovica hovorí o tom, za akých okolností sme sa narodili. Zodpovedá paprsku osobnosti. Z tejto fľaštičky sa dá celkove vyčítať vaša životná úroveň a poslanie, ktoré ste si zvolili v tejto inkarnácii.

2. fľaštička - terapeutická

Poukazuje na ťažkosti a blokády, ktoré prichádzajú, aby stavali prekážky vo vašej životnej úlohe a vašom poslaní. Často jej farebná kombinácia zodpovedá dokonca farbe čakry z ktorej vychádza váš problém. 3. fľaštička - stav tu a teraz
Tu sa odzrkadľuje vaša prítomnosť so všetkými problémami, radosťami a starosťami. V súvislosti s vašim duchovným vývojom sa môže jej výber meniť. 4 . fľaštička - budúcnosť
Je výslednicou predchádzajúcich troch. Poukazuje na to, kam vedie naša cesta ak sa zbavíme všetkých blokád a obmedzení.

Ako vidíme aura-soma slúži ako dokonalý prostriedok na sebapoznanie. Vidíme prostredníctvom nej svoju duchovnú cestu, pochopíme svoj vývojový proces, svoje poslanie a úlohu. Preto je tento systém jedinečný a dokonale vypracovaný. Umožňuje pohľad do hĺbky našej duše a ukáže dokonca cestu na riešenie našich problémov. A nielen to, okrem dokonalej diagnostiky našej duše nám ponúka aj jej terapiu prostredníctvom pomanderov, balance fľaštičiek a quintessencií.Aura-soma dnes zaznamenáva veľký rozmach v mnohých krajinách, ako Anglicko, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko. Teraz prichádza čas, kedy sa dostáva aj k nám. Niektoré knihy o aura-some sú už dokonca v predaji ako Aurasoma (Irene Danlichova, Mike Booth), Léčení barvami (Philippa Merivale).

Pani Hildegard má svoje liečiteľské centrum vo Viedni. Mala som tú vzácnu príležitosť byť na jej seminároch a tiež tlmočiť jej prednášku o aura - some na ezoterickom festivale. Absolvovala som dokonca u nej terapeutický pohovor aura - somy. Keďže sa už niekoľko rokov zaoberám homeopatiou a Bachovou kvetovou terapiou, ktorá spája liečivú silu prírody s hlbokým duchovným aspektom, terapia duše je mi veľmi blízka. Táto terapia ma okamžite oslovila. Po výbere fľaštičiek a absolvovaní pohovoru aura - somy sa zrazu celá moja životná cesta objavila predo mnou. Videla som - kde som, odkiaľ idem a kam idem. Jasne som chápala svoju úlohu a poslanie. Bolo mi povedané aké prekážky som musela doteraz prekonať (čo bolo neuveriteľne výstižné), ale aj to, čo mám za úlohu naučiť sa v prítomnosti (v čom som sa tiež okamžite našla a utvrdila).

Štvrtá fľaštička - moja budúcnosť bola pre mnou ako krásny sen. Hildegard mi ku nej zagratulovala. Ešte hlbšie som si uvedomila aké dôležité je pracovať na sebe, neustále sa učiť a zdokonaľovať, lebo tu a teraz si vytvárame lepšiu a krajšiu budúcnosť. Bola mi jasná, dokonalosť a jedinečnosť tohto liečenia, ktoré pomáha odstrániť príčiny ochorení cez hlboké sebapoznanie prostredníctvom liečivej energie farieb, kvetov, rastlín a vzácnych kameňov.

Mgr. Milota Nemčoková - Pfeffer
(autorka sa venuje Bachovej kvetovej terapii, homeopatii, fytoterapii a astrológii.)