Homeopatia

Homeopatia je bezpečná a účinná metóda komplementárnej (alternatívnej) medicíny, ktorú používajú milióny ľudí na celom svete. Homeopatia je spoľahlivá a neinvazívna forma zdravotnej starostlivosti. Je to umenie a veda zároveň. Homeopatia využíva mimoriadnu schopnosť ľudského organizmu vytvoriť a udržať si stav zdravia. Ako umenie si vyžaduje vnímanie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka. Ako veda sa spolieha na metódy a princípy sformulované Samuelom Hahnemannom, geniálnym nemeckým lekárom prelomu 18. a 19. storočia.

Homeopatia mobilizuje vlastnu vit​á​lnu silu a lie​č​iv​ú​ energiu organizmu..​V kombinácii s Bachovou terapiou a irisdiagnostikou dokaže skutočné zázraky​
Základná Irisdiagnostika :je vyšetrenie dúhovky oka pomocou lupy so svetlom​.Pomáha zistiť stav organov a organových systémov a tzv.myaziem
tj.vrodených genetických slabostí..,ktoré potom eliminujem homeopatickými nozódami..

Vložte svoj text