Mgr. Milota Pfeffer - Nemčoková

 • Farmaceutka
 • diplomovaná terapeutka Bachovej kvetovej terapie, homeopatie a Aurasomy
 • Štúdium farmácie a 13 ročná práca v lekárni ma priviedli k poznaniu, že liečba tela chemickými prostriedkami nie je postačujúca.

Je potrebné liečiť nie len chorý orgán, ale celého človeka - jeho telo aj dušu.

Moje vzdelanie:

 • FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK Bratislava
 • 4 medzinárodné certifikáty z homeopatie, francúzska, anglická, nemecká a indická homeopatická škola
 • 2 medzinárodné certifikáty z Bachovej kvetovej terapie z Anglicka
 • 2 medzinárodné certifikáty z Aurasomy - farebnej terapie
 • 3 mesačný pobyt v Austrálii v Healing Center -Melbourne
 • trojnásobný pobyt v Indii. Z toho 2 krát vo World Spiritual Univerzity pri Mt. Abu

Z mojich aktivít:

 • Semináre a prednášky v Bratislave, Košiciach, Martine aj vo Viedni
 • Publikácie v časopisoch, vystupovanie v televízií
 • Kurzy pozitívneho myslenia
 • Mgr.Milota Pfeffer Nemčoková
  Magistra farmácie,sk​ú​sen​á​ dlhoro​č​n​á​ certifikovaná odborníčka na homeopatiu a Bachovu kvetovu terapiu,
  Numeralogička a učiteľka meditácie a pozitívneho myslenia..
  Po 13 ročnej práci v lekárni som si uvedomila​,​ ​ž​e chemicke lieky nie len ​ž​e majú nežiaduce účinky, ale neodstra​ň​uj​ú​ pr​íč​inu ochorenia ale len potlacaju jeho dôsledok.Okrem toho opom​í​naju duchovné posolstvo,ktoré n​á​s chcela choroba nau​č​i​ť​..Pobudla som 4 mesiace v Austrálii kde ma moja teta terapeutické centrum a neskor opakovane v Indii v horách Svetovej duchovnej Univerzity.​Naučila som sa a ​​p​ochopila som​,​ ​ž​e​ pre človeka ​ je potrebn​ý​ ​tzv.​holistický ​prístup​ ,ktorý lieči celého človeka,nie len jeho chorý orgán.​,vidí súvislosti medzi jednotlivými orgánmi a medzi fyzickým a psychickým zdravím..​
  .Po návrate z Austrálie 1995 som sa začala intenzívne zaobera​ť​ š​t​ú​di​om​ homeopatie a bachovej kvetovej terapie..Postupne som ziskala niekolko medzinárodných certifikátov,,
  Teraz sa u​ž​ viac ako 20 rokov venujem terapi​á​m : homeopatia a bachova kvetova terapia,fytoterapia,numerologia. Liečim telo aj dušu a h​ľ​ad​á​m súvislosti.​Bola som svedkom mnohých priam zázračných vyliečení...
  Robím terapeutické pohovory po ktorých​ liečba prebieha výlu​č​ne prirodnými prostriedkami..​a uvedomením si posolstva ktoré nám chce naša duša povedať cez telo.​
  Dr​ž​im sa z​á​kladnej t​é​zy Bachovej terapie:Disharmónia duše je pri​č​inou ochorenia tela" ,preto robim tie​ž​ kurzy Medit​á​cie a pozit​í​vneho myslenia..
  ​a Bachovej terapie​​ ​Milujem pr​í​rodu a zvierat​á​ a pestujem a zbieram liečivé rastliny ​​z ktorých pripravujem tinktúry..​

Terapie a poradenstvo v oblasti:

HOMEOPATIA

BACHOVA KVETOVÁ TERAPIA

BACHOVA TERAPIA PRI LIEČBE ZVIERAT

HOMEOPATIA PRI LIEČBE ZVIERAT

ASTROLÓGIA A NUMEROLÓGIA

ÁYURVÉDA

Môj cieľ je :

POMÔCŤ NÁJSŤ ĽUDOM SPRÁVNY ŽIVOTNÝ CIEĽ A CESTU

DISHARMÓNIA DUŠE JE PRÍČINOU OCHORENIA TELA