Bachova terapia

Zoznámte sa s Bachovou terapiou...

V priebehu posledných 60-tych rokov mnohí prominentní lekári - homeopati a liečitelia západnej Európy úspešne používajú esencie pripravované z 38 kvetov divo rastúcich rastlín, kríkov a stromov. Tieto tzv. Bachove liečivé kvety nie sú určené na bezprostredné liečenie telesných chorôb, ale harmonizujú emocionálne a psychické napätia, ktoré sú príčinou chorôb. Ich názov nesie meno Dr. Edwarda Bacha, anglického lekára, homeopata a bakteriológa. Edward Bach objavil v roku 1927, že určité divo rastúce kvety stromov, rastlín a kríkov majú schopnosť harmonizovať a liečiť negatívne stavy mysle. Tieto negatívne stavy Dr. Bach rozdelil do siedmych základných skupín:

  • Strach
  • Neistota
  • Nedostatok záujmu o prítomnosť
  • Osamelosť
  • Prílišná starostlivosť o blaho iných
  • Zúfalstvo a beznádej
V každej skupine potom podrobnejšie popisuje jednotlivé stavy.

Napr. v skupine strachu rozlišujeme päť esencií, podľa toho, o aký druh strachu sa jedná. Použite Bachových esencií je mnohostranné. Možno ich použiť pri chronických ochoreniach, na predchádzanie chorôb ,prevenciu, na posilnenie vnútornej harmónie v krízových situáciách, na zlepšenie vzťahov a tiež na podporu detského vývoja. Zvlášť dobre dokážu odblokovať traumy, energetické bloky a šoky. Účinkujú dobre aj pre deti nepokojné, agresívne, žiarlivé, ustráchané, nesamostatné, tyranské a smutné.

Bachova kvetova terapia je terapia pomocou liečivej energie 38 esencii divorastucich kvetov stromov rastlin a krikov ,ktor​é​ harmonizuj​ú​
v​š​etky zakladn​é​ negat​í​vne stavy mysle​.Je ich teda 38 na 38 negativnych stavov​.
Základom terapie je terapeutický pohovor. Jeho cieľom je .na základe otazok a odpovedí pochopiť postupne svoju disharmóniu.. .Po absolvovani terapeutického pohovoru každý obdrží esencie so zoznamom a afirmáciami.
...Najčastejšími disharmóniami sú: strach,negatívne myslenie,hnev, žiarlivosť,depresia,apatia,znížená sebadôvera​.,neistota,zatrpknutosť..​
​ ​N​ajprv ​je potrebné ​odblokova​ť​ traumy z minulosti,,​
Terapia pomáha v krizových situáciach, problémoch vo vzťahoch ako aj na posilnenie vnútornej harmónie.. Veľmi dobre pôsobí na deti u ktorých podporuje zdravý vývoj ich osobnosti ...​
​H​od​í​ ​sa ​pre všetky vekove kategórie a pre ka​ž​d​é​ho bez ohľadu na to aké lieky kto užíva.​Ak niekto užíva psychofarmaka umožňuje postupne znižovať ich dávkovanie..​Účinnosť terapie sa zvyšuje používaním afirmácií špecifických ku každej esencii..Po absolvovani terapeutického pohovoru každý obdrží esencie so zoznamom a afirmáciami..Na základe otázok a odpovedí pri terapeutickom pohovore pochopi postupne svoju disharmóniu..​Bachova terapia ​​n​ema žiadne vedľajšie ucinky..A kedze Disharmónia duše je pr​í​​č​inou ochorenia tela lie​č​i sekundárne aj fyzick​ú​ telo..
​​

Numerologický-rozbor osobnosti a vypočítanie životných cyklov.Nájdeme tu odpovede na otázky ako:
Aká je moja životná úloha ? Aká je moja špecifická úloha /skúška/ v tomto čase?
Čo sa mám naučiť v tomto období života?
​Kombinácia Bachovej terapie a numerologie ​je veľmi účinná..

Pre deti

Esencie reagujú na detskú dušu jemne, harmonizujúco a vyrovnávajúco. Pritom dochádza ku zmenám, ktoré slúžia na pozitívny vývoj dieťaťa. Dieťa sa však určite nezmení od základu (napríklad z dieťaťa, ktoré je temperamentné, sa pôsobením Bachovej terapie nikdy nestane dieťa flegmatické a naopak). Bachova terapia sa pre dieťa hodí zvlášť dobre aj preto, lebo deti na ňu reagujú oveľa spontánnejší ako dospelí, ktorých stavy mysle a spôsoby sú už roky zafixované. Pri výbere esencie sa sústredíme na správanie dieťaťa, lebo ono ešte nevie vyjadriť svoj duševný stav slovami. Ak má dieťa problematické, alebo nápadité správanie, vždy preveríme, či vyvolávajúca príčina nie je v rodinnej situácií, alebo v prístupe rodičov. V niektorých situáciách je totiž vhodné, ak esencie súčasne užívajú aj rodičia.

Bachova terapia nemá žiadne vedľajšie ani nežiaduce účinky a možno ju kombinovať aj s inými liekmi a dokonca aj s homeopatickou liečbou. Často je výborným pomocníkom v prípadoch, ktoré sa zdajú byť nezvládnuteľné a umožňuje vylúčiť psychofarmaká s ich mnohými nežiaducimi účinkami. Pre určenie Bachovej esencie, ktorú vaše dieťa potrebuje, je vhodné vyhľadať skúseného odborníka na Bachovu terapiu a absolvovať u neho tzv. terapeutický pohovor. Ten vám stanoví, ktoré esencie sú pre vás, alebo pre vaše dieťa vhodné a hneď vám ich aj namieša (užívanie je po kvapkách per orálne, na jazyk)